• ProRate SSC s.r.o.
  • Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Zmeny v definícií závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018