• ProRate SSC s.r.o.
  • Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Novinky v mzdovej agende – zníženie administratívnej záťaže zavedením možnosti využitia elektronickej komunikácie pre vybrané dokumenty