• ProRate SSC s.r.o.
  • Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Oznamovacia povinnosť voči finančnej správe – bankové účty