• ProRate SSC s.r.o.
  • Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok