• ProRate SSC s.r.o.
  • Pribinova 25, 811 09 Bratislava
  • Korporátni klienti

    Vy riadite svoj biznis, my sa staráme o ostatné
  • Privátni klienti

    Zhodnoťte svoje aktíva efektítvnym manažmentom

Korporátni klienti

Vyrástli sme z konkrétnych firiem. K rozsiahlym skúsenostiam z poskytovania účtovných, mzdových a daňových služieb pridávame do riešení skúsenosti z podnikania. Preto vám prinášame efektívne riešenia pre vaše procesy, kontrolu nad aktivitami, zabezpečenie ľudského potenciálu a financií. Biznis poradenstvo so zameraním na rast hodnoty vašej spoločnosti.

Privátni klienti

Outsourcing


Majitelia, ktorí budovali firmy a investovali do aktív majú záujem ochrániť hodnotu týchto aktív a zabezpečiť ich rast aj pre ďalšie generácie. Náš skúsený tím vám poskytne strategickú expertízu pri riadení majetku a investícií, pričom sa bude aktívne podieľať na riadení investícií a rozvoji vašich projektov.

O nás

Poskytujeme služby v oblasti účtovníctva, administratívy a poradenstva. Prinášame profesionálne a efektívne riešenia pre korporátnych a privátnych klientov, ktorým zabezpečujeme všetko od založenia spoločnosti cez splnenie všetkých zákonných povinností týkajúcich sa účtovnej, mzdovej a daňovej problematiky až po rozvoj projektov.

Náš skúsený tím je rovnako pripravený poradiť vám v oblasti investovania a správy aktív. Prostredníctvom spolupracujúcich daňových poradcov a tímov právnikov vám vieme zabezpečiť komplexný daňový servis a právne poradenstvo.  

Dlhodobú spokojnosť klientov budujeme individuálnym prístupom. Opakované mandáty odzrkadľujú vysokú úroveň poskytnutej profesionality a diskrétnosti.

Po vyplnení krátkeho formulára vám zašleme cenovú kalkuláciu vedenia účtovnej a mzdovej agendy.

Novinky na mail z oblasti outsourcingu, daní a účtovníctva