• ProRate SSC s.r.o.
  • Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Vyplatenie dividend za rok 2018 – daňové a odvodové povinnosti